lunes, 19 de noviembre de 2012

Correcció Examen T2

Preguntes Aitor:

1-Què és Internet?
d)Totes són correctes.

3-Què vol dir el domini.net?
b)Recursos de xarxa

6-Amb un navegador,a més d'obrir pàgines web,es poden obrir altres documents?
d)Sí,a més d'obrir pàgines web,es poden obrir imatges,document de text,pàgines web desades de l'equip ,...

7-Indica la resposta correcta,sobre el concepte Historial:
d)Totes les respostes anteriors són correctes.

8-Els cercadors:
d) Totes les respostes són correctes.


Preguntes Diogo:

2- Quan redactem un correu electrónic i introduïm les adreces dels destinataris en el camp CCO, vol dir:
a) Enviar còpies ocultes del missatge.

5- Amb un navegador, a més d'obrir pàgines web, es pode obrir altres documents?:
d) Sí, a més d'obrir pàgines web,  es poden obrir imatges, documents de text, págines web desades a l'equip,...


Preguntes Angel:

10- Què és Internet?
d) Totes són correctes.

2- Quan redactem un correu electrónic i introduïm les adreces dels destinataris en el camp CCO, vol dir:
a) Enviar còpies ocultes del missatge.

3- Els cercadors:
d) Totes les respostes són correctes.

4- Indica la resposta correcta,sobre el concepte Historial:
d)Totes les respostes anteriors són correctes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario