miércoles, 9 de enero de 2013

Llicències de Software  1. Què és el programari lliure? Segons la teva opinió, què és el més interessant del programari lliure?
És el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense problemes, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

En la meva opinió el programari lliure esta bé perque el podem modificar a les nostres necessitats sense cap tipus de problemes.
  1. Qui és el màxim impulsor del moviment pel programari lliure (cerca una fotografia)? Busca informació sobre la Free Software Foundation.
Richard Stallman
La free Software Foundation “fundació del programari” és una iniciativa de Richard Stallman en defensa del programari lliure. El propòsit original de la FSF era promoure els ideals del programari lliure.
3.    Quins programes lliures utilitzaries amb les següents finalitats?
  • Per fer treballs: Openoffice.org Text
  • Per fer taules de càlculs i gràfiques: Openoffice.org Excel.
  • Per fer presentacions: PowerPoint
  • Per navegar per Internet: Google Chrome
  • Per retocar fotografíes: Gimp/PhotoScape
  • Per editar vídeos: Sony Vegas