miércoles, 13 de febrero de 2013

Correció de l'examen


Correció de l’examen

2.El software lliure:

a)Software instal·lat en el nostre ordinador fent un ús il·legal del programa,sense acceptar les clàusules de la llincència.
3.Una llicència software és un contracte en el qual s’especifiquen:

a)Normes i clàusules que determinen l’ús d’un determinat programa.
b)L’ús,la instal·lació,la reproducció i la còpia dels programes.
c)Les dos respostes anteriors són correctes.


8.La llicència d’ús,del software freeware,que permet la redistribució a terceres persones amb les següents restriccions:
a)No es pot modificar l’aplicació;no es pot distribuir amb fins comercials;cal donar compte del seu autor en les redistribucions posteriors.

No hay comentarios:

Publicar un comentario