miércoles, 24 de abril de 2013

Full de càlcul

Un full de càlcul permet:
e) totes les respostes anteriors són correctes

Quines de les funcionalitats següent ofereix un full de càlcul tipus Excel o Open Office Calc? Assenyala les respostes que consideres convenients:
c) eliminar i/o inserir cel·les
d) eliminar el contingut o format de les cel·les
e) inserir i/o eliminar cel·les

Quines de les següents opcions ens permet obrir un nou document de full de càlcul?:
c) Anar al menú ''Fitxer'', seleccionar-hi ''Crea'' o ''Fitxer'', i fer clic a l'opció ''Nou''.
e)

Indica si l'afirmarció següent és certa o falsa: '' Podem emplenar un conjunt de cel·les estirant el ratolí des del punt negre que figura a la part inferior dreta de la cel·la o les cel·les seleccionades. Si la selecció que hem dut a terme és susceptible de convertir-se en una sèrie, les cel·les s'emplenaran automàticament''.
a) cert


No hay comentarios:

Publicar un comentario